Menu Close

香港冰壺學院為輪椅冰壺運動員加油打氣

冬殘奧會將於今晚開幕,冰壺方面將會有輪椅冰壺的賽事,香港冰壺學院為輪椅冰壺運動員加油打氣。

如果大家對輪椅冰壺有興趣,可以留意RTHK31台嘅直播賽事,觀賞輪椅冰壺這個精彩嘅冰壺賽事。

[[輪椅冰壺直播賽事]]

06/03 09:35 HKT 中國 vs 瑞典

09/03 09:35 HKT 中國 vs 斯洛伐克

10/03 09:35 HKT 中國 vs 德國

12/03 14:35 HKT 金牌賽

香港冰壺學院為輪椅冰壺運動員加油打氣
香港冰壺學院為輪椅冰壺運動員加油打氣

Related Posts

Facebook
Instagram
Whatsapp